EUROVÁHY - Internetový obchod s tradíciou
Neprihlásený
Prihlásiť
0 Objednať
Inštalácia a školenie na software pre etiketovanie výrobkov.Získajte darček zadarmoMostové váhy skladomPrenájom váhZľava na Paletové váhyZľava na Cestné nápravové váhyZľava na Plošinové váhyZľava na Závesné žeriavové váhyInštalácia a školenie na software pre etiketovanie výrobkov.

Základné informácie o metrológiiEUROVÁHY|ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O METROLÓGII

Metrológia je odbor zaoberajúci sa meraním, meracími jednotkami a metódami, technikou merania, meradlami, stanovením fyzikálnych a materiálových konštánt a prípadne istými vlastnosťami osôb, ktoré meranie vykonávajú.

(zdroj: Wikipedia)

Kalibrácia

Kalibrácia je súbor činností, ktorými sa za daných podmienok určuje vzťah medzi hodnotami veličiny nameranými meracím prístrojom a zodpovedajúcimi hodnotami realizovaným etalónom.

Overenie

Overenie určeného meradla pozostáva zo skúšky meradla a potvrdenia jeho zhody so schváleným typom a s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na daný druh meradla. Ak daný druh meradla schváleniu typu nepodlieha, ide o potvrdenie jeho zhody s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na daný druh meradla.

Kalibrácia a overenie

Kalibrácia a overenie vychádza prakticky z veľmi príbuzných postupov. Rozdiel spočíva v tom, že pri overení sa skúma zhoda metrologických vlastnosti týchto meradiel s úradne stanovenými požiadavkami, najmä s maximálnymi povolenými chybami. Pri kalibrácii sa kvantitatívne zisťuje vzťah medzi nameranou hodnotou a menovitou hodnotou nastavenou etalónom. Obe činnosti sú formou metrologické náväznosti meradiel.

TOPlist