EUROVÁHY - Internetový obchod s tradíciou
Neprihlásený
Prihlásiť
0 Objednať

Stabilné zabudovanéEUROVÁHY|MOSTOVÉ VÁHY|CESTNÉ NÁPRAVOVÉ VÁHY|STABILNÉ ZABUDOVANÉ

Nápravové váhy so stabilným zabudovaním sú vyrábané z kvalitnej ocele tuzemskej výroby, všetky zvary sú prevedené zváracím zariadením pod ochrannou atmosférou, povrchová úprava je antikorózny náter s následným ochranným náterom. Váženie je v statickom režime možno obsluhovať tak, že obsluha pri zastavení vozidla stlačí tlačidlo pre pripočítanie hodnoty do pamäti, alebo sa hodnota automaticky pripočíta po ustálení váhy. Celková hmotnosť sa vytlačí príslušným tlačidlom. Váha je zapustená v úrovni terénu, výška váhy je len 28 cm. Podmienkou pre bezproblémové váženie v statickom režime, je vodorovná plocha s minimálnou nerovnosťou v dĺžke najdlhšieho váženého vozidla (napr. 6 m pred a 6 m za váhou).

Stabilné zabudované
Stabilné zabudované
Stabilné zabudované
Stabilné zabudované
Stabilné zabudované
Stabilné zabudované

Štandardne vyrábané nápravové váhy

rozmer váhy váživosť dielik
šírka: 3m dĺžka: 0,7m 15 t 5kg - v statickom režime
Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku
odtiaľto

Vyhodnocovacie jednotky a tenzometrické snímače

Snímače síl sú veľmi citlivé lineárne senzory, o ktoré sa opiera konštrukcia. Pri nájazde nákladného vozidla na konštrukciu sa jeho hmotnosť vo forme tiažovej sily prenáša na tieto senzory, ktoré prevádzajú silu na elektronický signál k ďalšiemu spracovaniu. Pri mostových váhach sa používajú hermeticky uzavreté snímače síl, chránené proti vlhkosti a prachu, vode atď.. V mostových váhach sú použité snímače Utilcell, alebo Zemic s európskou homologáciou a s platnosťou pre celú Slovenskú republiku. Tieto snímače vyrobené v EU sú zárukou stálosti, presnosti a dlhej životnosti váhy. Elektronická vážiaca jednotka je výkonné meracie zariadenie, ktoré napája snímače síl a sníma z nich signál. Umožňuje presné váženie a prípadne podľa požiadaviek zákazníka prepojenie na jeho počítačový systém. Vyhodnocovacia jednotka sa štandardne dodáva s výstupom na PC.

Vyhodnocovacie jednotky a tenzometrické snímače
Vyhodnocovacie jednotky a tenzometrické snímače
Vyhodnocovacie jednotky a tenzometrické snímače
Vyhodnocovacie jednotky a tenzometrické snímače

Montáž a inštalácia

Montáž a inštalácia napravovej váhy je veľmi rýchla a bezproblémová. Oceľová konštrukcia je dopravená na bežnom nákladnom vozidle na miesto montáže. Tu sa vyloží na miesto určenia a diely sa spoja. Všetko zariadi naša firma za jeden maximálne dva dni. Nasledujú dokončovacie stavebné práce (nájazdové rampy, okolie jamy). Zakončenie sa prevedie justážou váhy etalónmi, overením a zaškolením obsluhy s predaním diela.

Montáž a inštalácia
Montáž a inštalácia
Montáž a inštalácia
Montáž a inštalácia
Montáž a inštalácia
Montáž a inštalácia
TOPlist