Váženie pomocov čiarových kódov
EUROVÁHY  |  Príslušenstvo  |  Software  |  Software pre váženie

Váženie pomocov čiarových kódov

Vážiaci systém so snímaním čiarových kódov

Proces váženia pracuje pomocou modulu, ktorý využívajú čítačky čiarových kódov. Systém pracuje na princípe dvoch samoobslužných terminálov.
Prvý terminál má zabudovanú priemyselnú tlačiareň čiarových kódov.
Druhý terminál má zabudovanú čítačku čiarových kódov, ktorá identifikuje kód spojený s vodičom.


na dotaz

Tovar je na dotaz a nie je možné ho nakupovať cez e-shop.
21Charakteristiky:

Na mostovú váhu vstúpi vozidlo, ktorého vodič stlačí tlačidlo na terminály. Terminál vytlačí vážiaci lístok s čiarovým kódom, ktorý vodič zoberie z terminálu. Vozidlo opúšťa mostovú váhu a môže ísť na naloženie alebo vyloženie nákladu.
Vozidlo vstúpi na mostovú váhu druhý krát a vodič priblíži vážiaci lístok s čiarovým kódom do druhého terminálu. Čítačka musí prečítať čiarový kód a vykoná váženie, ktoré uloží do databázy.
Vozidlo môže opustiť mostovú váhu.