EUROVÁHY - Internetový obchod s tradíciou
Neprihlásený
Prihlásiť
0 Objednať
Získajte darček zadarmoZľava na Paletové vozíky s váhouZľava na Balíkové a poštové váhyZľava na Závesné žeriavové váhyMostové váhy skladomZľava na Obchodné váhyServis váhZískajte darček zadarmo

Praktický poradcaEUROVÁHY|PRAKTICKÝ PORADCA

Sprievodca so správnym výberom váhy na internetovom obchode s váhami

Obchodné jednoduché lacné váhy
Obchodné pultové váhy, bez výpočtu ceny s úradným overením (ciachovaním) sa používajú v oblasti ako napr. gastro prevádzky na váženie porcií, váženie surovín vo výrobách a vývarovniach, mále bufety, predajne pre kontrolné váženie pre príjem surovín a tovaru. Váhy majú len jeden, alebo dva displeje a to zo strany obsluhy. Tieto váhy zobrazujú len hmotnostný údaj. Váhy sú určené pre váženie v obchodnom styku, alebo pre kontrolné váženie.

Obchodné váhy s výpočtom ceny
Obchodné pultové váhy s výpočtom ceny s úradným overením (ciachovaním) sa používajú v priamom obchodnom styku na váženie tovaru , alebo surovín. Spravidla ide o pultové váhy s výpočtom ceny, kde váha automaticky vypočíta cenu po zadaní jednotkovej ceny za 1kg. Majú obojstranný displej, aby bol čitateľný zo strany predavača i zo strany zákazníka. Umiestnenie displejov býva pod vážiacou miskou, alebo na stĺpiku. Váhy sú určené pre váženie v obchodnom styku, alebo pre kontrolné váženie.

Obchodné váhy s tlačou etikiet
Obchodné pultové váhy s výpočtom ceny s úradným overením (ciachovaním) a s tlačou etikiet vhodné do obchodov zeleniny, mäsiarstiev a potravín. Váhy s tlačou môžu tlačiť etikety ,alebo účtenky. Pri tlači etikiet sa môžu nastaviť rôzne formáty etikiet s požadovanými údajmi (názov firmy, názov výrobku a jeho zloženie, dátum predaja ,alebo výroby, dátum spotreby, čiarové kódy EAN13, EAN128 atd.). Pri tlači účtenky tlačí váha položky za sebou v poradí ako boli navážené a po ukončení nákupu spočíta položky a vytlačí lístok. Na lístku môže byť vytlačený aj čiarový kód, ako u jednotlivých položiek , tak aj pre celkový nákup na konci účtenky. Tento kód je potom zosnímaný pri pokladni. Váhy sú vybavené komunikačným portom RS232 pre pripojenie k PC, pre ľahké programovanie a pre napojenie do systému. Váhy sú určené pre váženie v obchodnom styku, alebo pre kontrolné váženie.

Počítacie váhy obchodné – overiteľné
Spočítajú za Vás počet kusov po zvážení vzorky, alebo po zadaní referenčnej hmotnosti jedného kusu. Váha je určená pre počítanie kusov, napr. skrutiek a rôznych drobných súčiastok a to hlavne v obchodnom styku. Určené sú pre železiarstva, obchodné domy, priemyselný tovar. Váhy sú vhodné pre váženie v obchodnom styku, alebo pre kontrolné váženie.

Počítacie váhy technologické – neoveriteľné
Spočítajú za Vás počet kusov po zvážení vzorky, alebo po zadaní referenčnej hmotnosti jedného kusu. Váha je určená pre počítanie kusov, napr. skrutiek, matičiek a rôznych drobných súčiastok, pre príjem tovaru, vo výrobe, v skladoch, pri inventúrach a pre interné kontrolné váženie. Váhy sú určené pre kontrolné váženie bez možnosti overenia.

Plošinové váhy
Podlahové váhy, alebo tiež plošinové váhy sú určené pre váženie rozmerného tovaru, potravín, surovín atď. Váhy sú dodávané štandardne s indikátorom, ktorý je spojený s váhou káblom a spravidla sa umiestňuje na stenu. Podlahové váhy sú v lakovanom a nerezovom prevedení. Pripojené indikátory sú vybavené funkciou nulovanie, tárovanie a mnohými ďalšími funkciami podľa typu. Váhy sú určené pre váženie v obchodnom styku, alebo pre kontrolné váženie.

Paletové váhy
Paletové váhy sa vyrábajú v tvare podkovy, kde je jedna strana otvorená pre vozík s paletou. Váženie sa prevedie pustením palety na váhu. Konštrukcia je veľmi ľahká a preto je s touto váhou veľmi dobrá manipulácia. Umiestňujú sa na podlahu priamo v mieste váženia. Váženie prebieha tak, že sa nadbehne s vozíkom priamo nad konštrukciu váhy a paleta sa spustí na váhu. Nie je nutné s vozíkom vychádzať, pretože konštrukcia je dostatočne vysoká a pri spúšťaní vozík neovplyvňuje hodnotu váženia. Váhy sú určené pre váženie v obchodnom styku, alebo pre kontrolné váženie.

Paletové vozíky s váhou
Ideálne riešenie pre sklady a distribučné spoločnosti. Vozík je určený na transport a váženie euro paliet. Váženie prebieha tak, že vo vozíku je priamo zabudovaný vážiaci systém. Keď sa paleta zodvihne, na displeji sa objaví okamžitá hmotnosť váženého tovaru. Váhy sú určené pre váženie v obchodnom styku, alebo pre kontrolné váženie.

Závesné žeriavové váhy jednoduché lacné váhy
Slúžia na kontrolné váženie pre neobchodný styk. Váživosť býva od 30kg do 1000kg. Uplatnenie týchto váh je predovšetkým v strojárenskom priemysle. Sú určené hlavne pre váženie v rôznych prevádzkach, ako sú zlievarne, sklady hutného materiálu, stavebníctvo atď. Uplatnenie týchto váh je všade tam, kde sa musia vážiť bremena vo vise. Váhy sú určené pre kontrolné váženie bez možnosti overenia.

Závesné žeriavové váhy technologické – neoveriteľné
Pre technologické váženie slúžia závesné žeriavové váhy. Tieto váhy nepodliehajú overeniu a nesmú sa požívať pre obchodné váženie. Váhy sa dajú používať len pre kontrolné váženie ako prevádzkové meradlo. Na tieto váhy je možné vystaviť kalibračný list, kde sú zapísané namerané hodnoty váhy. Kalibračný list je vyžadovaný predovšetkým vo firmách, kde je zavedený systém akosti ISO. Váživosti sú od 1000kg do 50 ton. Uplatnenie týchto váh je predovšetkým v strojárenskom priemysle. Sú určené hlavne pre váženie v rôznych prevádzkach, ako sú zlievarne, sklady hutného materiálu, stavebníctvo atď. Uplatnenie týchto váh je všade tam, kde sa musia vážiť bremena vo vise. Váhy sú určené pre kontrolné váženie bez možnosti overenia.

Závesné žeriavové váhy obchodné – overiteľné
Slúžia pre váženie materiálu a surovín v predajniach a výrobniach s hutným materiálom alebo v zlievarniach. Sú certifikované podľa zákona o metrológii a podliehajú overeniu. Váhy je možné používať v obchodnom styku a určovať cenu na základe zobrazeného hmotnostného údaju. V základnom prevedení sú vybavené závesnými prvkami, diaľkovým ovládačom a nabíjačkou. Skelet váhy je vyrobený z nereze. Elektronika je dokonale utesnená proti prachu a vode krytím IP-65. Prednosťou váhy je jednoduché vybratie akumulátora pre dobíjanie a natočenie displeja do požadovaného zorného uhla. Váživosti sú od 300kg do 10 ton. K váham je poskytnutá veľká rada prídavných zariadení ako: prídavný displej s tlačiarňou, pamäťový modul pre sčítanie položiek, veľké prídavné displeje, tlačiarne etikiet a vážiacich lístkov, atď. Váhy sú určené pre váženie v obchodnom styku, alebo pre kontrolné váženie.

Mäsiarske nerezové váhy
Podlahové váhy, alebo tiež plošinové váhy sú určené pre váženie rozmerného tovaru, potravín, surovín atď. Váhy sú dodávané s indikátorom, ktorý je spojený s váhou iba káblom a spravidla sa umiestňuje na stenu. Podlahové váhy sú v nerezovom prevedení. Visuté váhy slúžia k váženiu tovaru vo visu. Sú zabudované priamo do dráhy. Uplatnenie týchto váh je predovšetkým v mäsopriemysle .Sú určené pre váženie v obchodnom styku, alebo pre kontrolné váženie. Prevedenie dráhy môže byť plocháčové, alebo trubkové, prípadne špeciálne podľa Vašich požiadaviek. Váhy sú určené pre váženie v obchodnom styku, alebo pre kontrolné váženie.

Vážiace systémy
Vážiace systémy slúžia na tlač balíčkových, kartónových a paletových etikiet. Ručný etiketovací systém pre tlač etikiet sa poskytuje s kódom EAN-13, UPC-128.Systém je hlavne využívaný vo výrobniach mäsa a údenín, závodoch na spracovanie rýb, veľkoobchodoch s ovocím a zeleninou, a vo všetkých ďalších výrobniach, ktoré potrebujú označiť tovar etiketami podľa požiadaviek odberateľa. Váhy sú určené pre váženie v obchodnom styku, alebo pre kontrolné váženie.

Listové váhy
Používajú sa na váženie surovín v domácich kuchyniach, ku kontrolnému váženiu v skladoch a výrobných procesoch, na váženie listových zásielok, pri laboratórnom vážení pre výskumné účely atď. Váhy sú určené pre váženie v obchodnom styku, alebo pre kontrolné váženie.

Balíkové váhy
Používajú sa najčastejšie ako poštové váhy na váženie balíkov - balíkové váhy, na váženie sudov s pivom (KEG), ďalej ako váhy do výrobných a technologických prevádzok - technologické váhy, váhy do skladov, váhy sú určené pre váženie v obchodnom styku, alebo pre kontrolné váženie.

Zlatnícke váhy s overením
Profesionálne zlatnícke váhy určené pre výkupne, záložne a predajne zlata, striebra a všade tam, kde sa vyžaduje presné váženie. Váhy sú určené pre váženie v obchodnom styku, alebo pre kontrolné váženie.

Laboratórne váhy obchodné - overiteľné váhy
Váhy sú dodávané pre laboratórne a výskumné pracoviská, kde sa vyžaduje vysoká presnosť a spoľahlivosť. Váhy sú určené pre váženie v obchodnom styku, alebo pre kontrolné váženie.

Zdravotnícke váhy
Profesionálne digitálne váhy sa využívajú pri vážení osôb v zdravotníctve, fitnes centrách, pri športových podujatiach, atď. Váhy sú určené pre váženie v obchodnom styku, alebo pre kontrolné váženie.

Dobytčie váhy
Používajú sa ako váhy príjmové pre príjem dobytka na porážku, expedičné pre expedíciu dobytka, kontrolné v chovných staniciach alebo výkrmniach. Váhy sú určené pre váženie v obchodnom styku, alebo pre kontrolné váženie.

Mechanické váhy
Váhy sú určené najmä do predajní, skladov, zberní surovín, poľnohospodárskych družstiev a pod. Váhy sú určené pre váženie v obchodnom styku, alebo pre kontrolné váženie.

Cestné mostové váhy
Sú technicky najmodernejšie vážiace zariadenia, určené ku zisťovaniu hmotností nákladných vozidiel a súprav. Spĺňajú všetky metrologické kritéria pre obchodné váženie. Cestné váhy vyrábame v prevedení nájazdová, alebo zapustená oceľová konštrukcia . Váhy sú určené pre váženie v obchodnom styku, alebo pre kontrolné váženie.

Cestné nápravové váhy
Stabilné automobilové váhy do 15t pre zistenie zaťaženia náprav automobilov sú zabudované v úrovni vozovky. Váha môže pracovať v statickom režime, kedy vozidlo zakaždým zastaví na váhe. Nájazdové váhy možno použiť aj pre jednoduché mobilné váženie áut alebo kamiónov. Je možné vážiť postupne jednotlivé nápravy automobilu a jednotlivé hmotnosti spočítavať, alebo zvážiť naraz celý automobil pri použití toľkých váh súčasne, koľko má automobil kolies. Váhy sa vyrábajú buď ako statické pre jednoduché a rýchle váženie, alebo mobilné na zisťovanie hmotnosti nákladných vozidiel a súprav, pri ktorých je jednoduchá manipulácia a rýchle váženie. Váhy sú určené pre váženie v obchodnom styku, alebo pre kontrolné váženie.

Obchodné závažia
Obchodné závažia nájdu svoje využitie všade tam, kde sa váži so stolovými obchodnými váhami a balančnými váhami. Závažie je vyrobené zo šedej liatiny. Povrch závažia je upravený náterom čiernej farby, alebo môže byť povrch pozinkovaný.

Drevené metre
Drevený meter je nenahraditeľný pomocník v každom obchode s textilom, s odevmi, ale i v obchodoch s elektroinštalačným materiálom, či záhradkárskymi potrebami. Využíva sa hlavne tam, kde treba rýchlo a presne zmerať dĺžku predávanej látky, elektroinštalačného kábla, zavlažovacej hadice a iného materiálu. Dĺžka metra je 1m.

TOPlist