EUROVÁHY - Internetový obchod s tradíciou
Neprihlásený
Prihlásiť
0 Objednať
Mostové váhy skladomZľava na Paletové váhyZískajte darček zadarmoZľava na Plošinové váhyInštalácia a školenie na software pre etiketovanie výrobkov.Zľava na Cestné nápravové váhyPrenájom váhZľava na Závesné žeriavové váhyMostové váhy skladom

Praktický poradcaEUROVÁHY|PRAKTICKÝ PORADCA

Sprievodca so správnym výberom váhy na internetovom obchode s váhami:

Obchodné kuchynské váhy s overením

Obchodné kuchynské váhy bez výpočtu ceny predávame s úradným overením (ciachovaním). Svoje uplatnenie si nájdu najmä v reštauráciách a gastro prevádzkach, napr. na váženie porcií a surovín, ale aj pre mále bufety a predajne na príjem tovaru. Váhy majú jeden alebo dva displeje podľa prevedenia. Zobrazujú len hmotnostný údaj a sú určené pre váženie v obchodnom styku.

Obchodné s výpočtom ceny s overením

Obchodné váhy s výpočtom ceny ponúkame s úradným overením (ciachovaním). Používajú sa v priamom obchodnom styku na váženie tovaru alebo surovín. Váhy automaticky po zadaní jednotkovej ceny za 1kg vypočítajú cenu. Majú obojstranný displej, ktorý je umiestnený tak, aby bol čitateľný zo strany predavača aj zákazníka, pod vážiacou miskou, alebo na stĺpiku - podľa prevedenia a modelu váhy. Určené sú pre váženie v obchodnom styku.

Obchodné etiketovacie váhy s overením

Obchodné pultové váhy s úradným overením (ciachovaním) a tlačou etikiet sú vhodné do obchodov so zeleninou, mäsiarstiev a potravín. Váhy s tlačou môžu tlačiť etikety alebo účtenky. Pri tlači etikiet je možné nastaviť rôzne formáty etikiet s požadovanými údajmi (názov firmy, názov výrobku a jeho zloženie, dátum predaja alebo výroby, dátum spotreby, čiarové kódy EAN13, EAN128 atd.). Pri tlači účtenky tlačí váha položky za sebou v poradí, v ktorom boli navážené, a po ukončení nákupu spočíta položky a vytlačí lístok. Na lístku môže byť vytlačený aj čiarový kód, ako u jednotlivých položiek, tak aj pre celkový nákup na konci účtenky. Tento kód je potom zosnímaný pri pokladni. Váhy sú vybavené komunikačným portom RS232 pre pripojenie k PC, pre ľahké programovanie a pre napojenie do systému. Váhy sú určené pre váženie v obchodnom styku alebo pre kontrolné váženie.

Počítacie váhy- Obchodné váženie do 30kg s overením

Spočítajú za Vás počet kusov po zvážení vzorky alebo po zadaní referenčnej hmotnosti jedného kusu. Určené sú hlavne pre predajne a výrobné prevádzky na počítanie kusov, napr. skrutiek a rôznych drobných súčiastok. Uplatnenie si nájdu v železiarstvach, obchodných domoch s priemyselným tovarom a podobne. Sú určené pre váženie v obchodnom styku.

Počítacie váhy - Kontrolné váženie do 30kg

Spočítajú za Vás počet kusov po zvážení vzorky, alebo po zadaní referenčnej hmotnosti jedného kusu. Slúžia na počítanie kusov, napr. skrutiek a rôznych drobných súčiastok, pre príjem tovaru vo výrobe, v skladoch, pri inventúrach a pre interné kontrolné váženie. Váhy sú určené pre kontrolno –technologické váženie bez možnosti overenia.

Plošinové váhy

Podlahové, alebo aj plošinové váhy sú určené na váženie rozmerného tovaru, potravín, surovín atď. Váhy sú zvyčajne dodávané s indikátorom, ktorý je spojený s váhou káblom a väčšinou sa umiestňuje na stenu. Ponúkané sú v lakovanom a nerezovom prevedení. Pripojené indikátory sú vybavené funkciami nulovanie, tárovanie a mnohými ďalšími podľa typu. Váhy sú určené na váženie v obchodnom styku alebo kontrolné váženie.

Paletové váhy

Paletové váhy sú vyrábané v tvare podkovy, kde je jedna strana otvorená pre vozík s paletou. Váženie sa začne pustením palety na váhu, ktorej konštrukcia je veľmi ľahká a preto je s ňou veľmi dobrá manipulácia. Umiestňujú sa na podlahu priamo v mieste váženia. Váženie prebieha tak, že sa nadbehne s vozíkom priamo nad konštrukciu váhy a paleta sa spustí na váhu. Nie je nutné s vozíkom vychádzať, pretože konštrukcia je dostatočne vysoká a pri spúšťaní vozík neovplyvňuje hodnotu váženia. Váhy sú určené na váženie v obchodnom styku alebo na kontrolné váženie.

Paletové vozíky s váhou

Sú ideálnym riešením pre sklady a distribučné spoločnosti. Vozík je určený na transport a váženie euro paliet. Vážiaci systém je priamo zabudovaný vo vozíku. Keď sa paleta zodvihne, na displeji sa objaví okamžitá hmotnosť váženého tovaru. Váhy sú určené na váženie v obchodnom styku alebo kontrolné váženie.

Závesné žeriavové váhy kontrolné - neoveriteľné

Slúžia na kontrolné váženie pre neobchodný styk. Váživosť váh sa pohybuje od 30kg do 1000kg. Uplatnenie týchto váh je predovšetkým v strojárenskom priemysle. Sú určené hlavne na váženie v rôznych prevádzkach ako sú zlievarne, sklady hutného materiálu, stavebníctvo atď. Uplatnenie týchto váh je všade tam, kde sa musia vážiť bremená vo vise. Váhy sú určené na kontrolné váženie bez možnosti overenia.

Závesné žeriavové váhy technologické - neoveriteľné

Tieto váhy slúžia na technologické váženie, nepodliehajú overeniu a nesmú sa požívať pre obchodné váženie. Váhy sa dajú používať iba na kontrolné váženie ako prevádzkové meradlo. Na tieto váhy je možné vystaviť kalibračný list, v ktorom sú zapísané namerané hodnoty váhy. Kalibračný list je vyžadovaný predovšetkým vo firmách, kde je zavedený systém akosti ISO. Váživosti sú od 1000kg do 50 ton. Uplatňujú sa predovšetkým v strojárenskom priemysle a sú určené hlavne na váženie v rôznych prevádzkach, ako sú zlievarne, sklady hutného materiálu, stavebníctvo atď. Uplatnenie týchto váh je všade tam, kde sa musia vážiť bremená vo vise. Váhy sú určené na kontrolné váženie bez možnosti overenia.

Závesné žeriavové váhy obchodné - overiteľné

Slúžia pre váženie materiálu a surovín v predajniach a výrobniach s hutným materiálom alebo v zlievarniach. Sú certifikované podľa zákona o metrológii, podliehajú overeniu. Váhy je možné používať v obchodnom styku a určovať cenu na základe zobrazenej hmotnosti. V základnom prevedení sú vybavené závesnými prvkami, diaľkovým ovládačom a nabíjačkou. Skelet váhy je vyrobený z nereze. Elektronika je dokonale utesnená proti prachu a vode krytím IP-65. Prednosťou váhy je jednoduché vybratie batérie pre dobíjanie a natočenie displeja do požadovaného uhla. Váživosti sú od 300kg do 10 ton. K váham je dostupných množstvo prídavných zariadení ako napríklad prídavný displej s tlačiarňou, pamäťový modul pre sčítanie položiek, veľké prídavné displeje, tlačiarne etikiet a vážiacich lístkov, atď.. Váhy sú určené na váženie v obchodnom styku alebo kontrolné váženie.

Mäsiarske a nerezové váhy

Podlahové alebo aj plošinové váhy sú určené na váženie rozmerného tovaru, potravín, surovín atď. Váhy sú dodávané s indikátorom, ktorý je spojený s váhou iba káblom a umiestňuje sa na stenu. Podlahové váhy sú v nerezovom prevedení. Visuté váhy slúžia na váženiu tovaru vo vise. Sú zabudované priamo do dráhy a ich uplatnenie je predovšetkým v mäsopriemysle. Sú určené pre váženie v obchodnom styku alebo pre kontrolné váženie. Prevedenie dráhy môže byť plocháčové alebo trúbkové, prípadne špeciálne podľa Vašich požiadaviek. Váhy sú určené na váženie v obchodnom styku alebo kontrolné váženie.

Vážiace etiketovacie systémy

Vážiace systémy slúžia na tlač balíčkových, kartónových a paletových etikiet. Ručný etiketovací systém pre tlač etikiet sa poskytuje s kódom EAN-13, UPC-128. Systém je využívaný hlavne vo výrobniach mäsa a údenín, závodoch na spracovanie rýb, veľkoobchodoch s ovocím a zeleninou, a vo všetkých ďalších výrobniach, ktoré potrebujú označiť tovar etiketami podľa požiadaviek odberateľa. Váhy sú určené na váženie v obchodnom styku alebo kontrolné váženie.

Listové váhy

Používajú sa na váženie surovín v domácich kuchyniach, kontrolné váženie v skladoch a výrobných procesoch, na váženie listových zásielok, pri laboratórnom vážení pre výskumné účely atď. Váhy sú určené na váženie v obchodnom styku alebo kontrolné váženie.

Balíkové váhy

Používajú sa najčastejšie ako poštové váhy na váženie balíkov ďalej na váženie sudov s pivom (KEG), ako váhy do výrobných a technologických prevádzok - technologické váhy, váhy do skladov. Sú určené na váženie v obchodnom styku alebo kontrolné váženie.

Zlatnícke váhy s overením

Profesionálne zlatnícke váhy určené pre výkupne, záložne, predajne zlata, striebra, a všade tam, kde sa vyžaduje presné váženie. Váhy sú určené na váženie v obchodnom styku alebo kontrolné váženie.

Laboratórne váhy obchodné

Váhy sú dodávané pre laboratórne a výskumné pracoviská, kde sa vyžaduje vysoká presnosť a spoľahlivosť. Váhy sú určené na váženie v obchodnom styku alebo kontrolné váženie.

Zdravotnícke váhy

Profesionálne digitálne váhy sa využívajú na váženie osôb v zdravotníctve, fitnes centrách, pri športových podujatiach, atď. Váhy sú určené na váženie v obchodnom styku alebo kontrolné váženie.

Dobytčie váhy

Používajú sa ako príjmové pre príjem dobytka na porážku, expedičné pre expedíciu dobytka, kontrolné v chovných staniciach alebo výkrmniach. Sú určené na váženie v obchodnom styku alebo kontrolné váženie.

Mechanické váhy

Váhy sú určené najmä do predajní, skladov, zberní surovín, poľnohospodárskych družstiev a pod. Určené pre váženie v obchodnom styku, alebo pre kontrolné váženie.

Cestné mostové váhy

Najmodernejšie vážiace zariadenia, určené ku zisťovaniu hmotností nákladných vozidiel a súprav. Spĺňajú všetky metrologické kritéria pre obchodné váženie. Cestné váhy vyrábame v prevedení nájazdová alebo zapustená oceľová konštrukcia . Určené sú na váženie v obchodnom styku alebo kontrolné váženie.

Cestné nápravové váhy

Stabilné automobilové váhy do 15t na zistenie zaťaženia náprav automobilov sú zabudované v úrovni vozovky. Váha môže pracovať v statickom režime, kedy vozidlo zakaždým zastaví na váhe. Nájazdové váhy je možné použiť aj pre jednoduché mobilné váženie áut alebo kamiónov. Je možné vážiť postupne jednotlivé nápravy automobilu a jednotlivé hmotnosti spočítavať, alebo zvážiť naraz celý automobil pri použití toľkých váh súčasne, koľko má automobil kolies. Váhy sa vyrábajú buď ako statické pre jednoduché a rýchle váženie, alebo mobilné na zisťovanie hmotnosti nákladných vozidiel a súprav, pri ktorých je jednoduchá manipulácia a rýchle váženie. Váhy sú určené na váženie v obchodnom styku alebo kontrolné váženie.

Obchodné závažia

Obchodné závažia nájdu svoje využitie všade tam, kde sa váži so stolovými obchodnými váhami a balančnými váhami. Závažie je vyrobené zo šedej liatiny. Povrch závažia je upravený náterom čiernej farby alebo môže byť povrch pozinkovaný.

Drevené metre

Drevený meter je nenahraditeľný pomocník v každom obchode s textilom, s odevmi, ale i v obchodoch s elektroinštalačným materiálom, či záhradkárskymi potrebami. Využíva sa hlavne tam, kde treba rýchlo a presne zmerať dĺžku predávanej látky, elektroinštalačného kábla, zavlažovacej hadice a iného materiálu. Dĺžka metra je 1m.

Vážiace indikátory – displeje

Vážiace indikátory a externé displeje sa pripájajú k plošinovým, podlahovým, paletovým a mostovým váham. Každý vážny indikátor má svoje špecifické funkcie a prevedenie. S výberom vhodného modelu Vám radi poradíme.

Tenzometrické snímače

Tenzometrické snímače ponúkame pre firmy obchodujúce v oblasti váženia, servisu a výrobe váh Predávame značky UTILCELL, Zemic a Sensocar. Snímače sa vyrábajú v prevedení hliník, alebo oceľ v krytí IP 65, alebo v nerezovom s krytím IP 67-68, v prípade záujmu Vám radi pomôžeme pri výbere správneho typu tenzometrického snímača pre rôzne aplikácie. Snímače môžu byť v prevedení: ohybové, tlakové, single point, strihové, ťahové, pre mostové váhy s veľkým zaťažením a mnoho príslušenstvo.

Software pre váhy

Programy na váženie pre evidenciu materiálov, tovarov, dodávateľov, odberateľov.

Príslušenstvo

TOPlist